• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4900

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

บรรจุภัณฑ์เพื่อโลกของเรา

ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อมคุณภาพ รูปแบบสวยงาม สะดวก น่าใช้ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

SHOP NOW
ไบโอ-อีโค

-

ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อสร้างโลกใหม่ที่ปราศจากขยะพลาสติก

READ MORE
background white

ไบโอ-อีโค ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

สินค้าขายดี

Discover

Our Story

leaf

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด เกิดจากแนวคิดที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของคน เพื่อช่วยให้โลกของเราดีขึ้น โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว คือ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร จากเดิมที่ใช้บรรจุภัณฑ์โฟม พลาสติก เปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

 

OUR STORY

Our 

Projects

leaf
Our Projects

ไบโอ-อีโค และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้างแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ชุดเบญจรงค์”

READ MORE

ร่วมเป็นครอบครัวไบโอ-อีโค

รับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นของไบโอ-อีโค